facebook-icon
logotipas_lkra

Apie mus

Enter your text here

Lietuvos konferencijų ir renginių Asociacija (LKRA) yra pirmoji ir vienintelė ne pelno siekianti organizacija, burianti šalies renginių bei dalykinio turizmo srityje veikiančias ar su šiomis sritimis susijusias komercines įmones (renginių ir parodų vadybos kompanijas, profesionalius konferencijų organizatorius (PCO), turizmo organizatorius, konferencijų ir renginių centrus/renginių vietas, konferencinius viešbučius, aptarnavimo kompanijas), viešąsias organizacijas (konferencijų biurus, mokymo įstaigas) ir fizinius asmenis į vieną bendruomenę.

Sujungdami savo išteklius, LKRA nariai tenkina savo tobulėjimo, bendravimo bei atstovavimo valstybės ir kitose institucijose poreikius, o taip pat naudojasi kitomis narystės teikiamomis naudomis. 

Vienas iš LKRA prioritetų - išskirti konferencijų ir renginių veiklą kaip industriją bei pabrėžti jos vaidmenį bei įtaką krašto ekonomikai.

Asociacijos pagrindiniai tikslai:

  • burti ir koordinuoti konferencijų ir renginių industrijos dalyvius;
  • atstovauti Asociacijos narių interesams valstybės ir regioninės valdžios institucijose;
  • kelti industrijos dalyvių profesines kompetencijas;
  • skatinti industrijos žinomumą nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje;
  • skatinti industrijos ekonominį augimą;
  • plėsti tarptautinį bendradarbiavimą.

LKRA vertina ir skatina narių įvairovę, įskaitant dydį, geografinę vietą ir produktų ar paslaugų rūšį. Asociacijos tikrieji nariai yra visi juridinai ir fiziniai asmenys, veikiantys bet kurioje šalies vietoje, tiesiogiai įtraukti į renginių planavimą, organizavimą ir vykdymą, produktų tiekimą bei aptarnavimą. Visi tikrieji nariai Asociacijoje veikia lygiomis teisėmis, naudojasi vienodomis naudomis ir turi vieną balsą. Asocijuoti ir garbės nariai savo aktyvia veikla taip pat gali prisidėti prie Asociacijos veiklos bei naudotis teikiamomis naudomis. 

 

Jolanta Beniulienė

LKRA valdybos pirmininkė

 


Indrė Virbickienė
 

 

 

Kęstutis Kazlauskas
 

 

 

Laura Kurtinaitytė
 

 

 

 Petras Staselis

LKRA valdyba

lr2
jb sm
laura-kurtinaityt_sm
kk sm
iv sm