facebook-icon
logotipas_lkra

Narystė

Asociacijos tikraisiais nariais gali būti visų rūšių juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir veikiantys konferencijų ir/ar renginių organizavimo ir/ar aptarnavimo srityje; fiziniai asmenys, veikiantys konferencijų ir/ar renginių organizavimo ir/ar aptarnavimo srityje; švietimo, mokslo ir studijų institucijos; valstybės bei savivaldos juridiniai asmenys, pripažįstantys LKRA tikslus ir sutinkantis aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje bei laikytis jos įstatų.

Asmuo, norėdamas tapti Asociacijos nariu pateikia prašymą.

Pateiktą prašymą Asociacijos valdyba apsvarsto ir sprendimą pateikia per keturiolika darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Pranešimas su apskaičiuota nario mokesčio suma siunčiami elektroninio pašto adresu, kurį asmuo nurodė savo prašyme.

Naujojo nario mokestis ne vėliau, kaip per keturiolika darbo dienų, skaičiuojant nuo pranešimo apie Asociacijos Valdybos sprendimą gavimo dienos, sumokamas į Asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą:

Konferencijų ir renginių asociacija

Registracijos kodas: 305047537

Bankas: SEB bankas

A/s: LT34 7044 0600 0827 8727

Asociacijos nariais gali tapti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, veikiantys bet kurioje šalies vietoje, tiesiogiai įtraukti į renginių planavimą, organizavimą ir vykdymą, produktų tiekimą bei aptarnavimą. Visi nariai Asociacijoje veikia lygiomis teisėmis, turi vieną balsą ir naudojasi vienodomis naudomis:

 • plėsti ilgalaikius ryšius nuolatiniuose Asociacijos renginiuose;
 • kelti profesinę kvalifikaciją dalinantis gerąja patirtimi ir susitinkant su industrijos ekspertais;
 • būti atstovaujamais ir ginti interesus regioniniame ir nacionaliniame lygyje;
 • naudotis Asociacijos partnerių privilegijomis ir nuolaidomis;
 • gauti naujausią informaciją naudojantis Asociacijos informacijos šaltiniais, duomenų bazėmis, tyrimais ir kitais ištekliais;
 • didinti savo prekinio ženklo žinomumą nacionaliniame ir tarptautiniame lygyje;
 • prisidėti prie aktyvios ir profesionalios industrijos bendruomenės telkimo.

 

Studentai, studijuojantys bet kurioje šalies ar užsienio aukštojoje mokykloje,  nedirbantys nuolatinio darbo konferencijų ir renginių industrijoje, gali prisidėti prie Asociacijos veiklos ir tapti bendruomenės dalimi. Studentai dalyvaujantys Asociacijos veikloje negali balsuoti ir būti renkami į Asociacijos valdybą, tačiau naudojasi šiomis naudomis:

 • plėsti ilgalaikius ryšius nuolatiniuose Asociacijos renginiuose;
 • kelti profesinę kvalifikaciją susitinkant su industrijos ekspertais ir dalyvaujant savanorystės programoje;
 • gauti naujausią informaciją naudojantis Asociacijos informaciniais šaltiniais, duomenų bazėmis, tyrimais ir kitais ištekliais
 • planuoti savo ateitį dalyvaujant mentorystės programoje.

Jolanta Beniulienė

 

 


Kęstutis Kazlauskas
 

 

 

Laura Kurtinaitytė
 

 

 

Audra Savickienė
 

 

 

 Petras Staselis

 

 

 

Indrė Virbickienė

Mokesčių mokėjimo tvarka

Nauji Asociacijos nariai metinį nario mokestį privalo sumokėti per Asociacijos nario metinio mokesčio sąskaitoje nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per keturiolika darbo dienų skaičiuojant nuo minėtos sąskaitos gavimo dienos.

Esami nariai metinį nario mokestį privalo sumokėti iki einamųjų kalendorinių metų sausio 31 d.

Nario išstojimo arba pašalinimo iš Asociacijos atveju sumokėtas metinis Asociacijos nario mokestis negrąžinami.

LKRA NARIAI

lr2
iv sm
jb sm
kk sm
laura-kurtinaityt_sm

NARIO MOKESČIAI

Juridiniai asmenys

400 EUR

Fiziniai asmenys

Mokymo įstaigos

Studentai

KITI MOKESČIAI

150 EUR

150 EUR

30 EUR

Kompanijos:

Asmenys:

baltictravelgrouplogo - daina kigienė
audra - audra savickiene
untitled
propeller_logo_clr - maz
panorama logo - maz
elit_geras_logo