Džiaugiamės naujais LKRA nariais

Džiaugiamės naujais LKRA nariais

Džiaugiamės naujais LKRA nariais

 

Džiaugiamės ir sveikiname tris naujus narius, turinčius didelę patirtį turizmo ir renginių srityje, prisijungusius prie mūsų bendruomenės: Baltic Travel Group, Eura Travel ir Audrą Savickienę.