Narystė

Asociacijos tikraisiais nariais gali būti:

 

 1. visų rūšių juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir veikiantys konferencijų ir/ar renginių organizavimo ir/ar aptarnavimo srityje;
 2. fiziniai asmenys, veikiantys konferencijų ir/ar renginių organizavimo ir/ar aptarnavimo srityje;
 3. švietimo, mokslo ir studijų institucijos;
 4. valstybės bei savivaldos juridiniai asmenys, pripažįstantys LKRA tikslus ir sutinkantis aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje bei laikytis jos įstatų.

 

Asociacijos nariais gali tapti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, veikiantys bet kurioje šalies vietoje, tiesiogiai įtraukti į renginių planavimą, organizavimą ir vykdymą, produktų tiekimą bei aptarnavimą.

Visi nariai Asociacijoje veikia lygiomis teisėmis, turi vieną balsą ir naudojasi vienodomis naudomis:

 

 • plėsti ilgalaikius ryšius nuolatiniuose Asociacijos renginiuose;
 • kelti profesinę kvalifikaciją dalinantis gerąja patirtimi ir susitinkant su industrijos ekspertais;
 • būti atstovaujamais ir ginti interesus regioniniame ir nacionaliniame lygyje;
 • naudotis Asociacijos partnerių privilegijomis ir nuolaidomis;
 • gauti naujausią informaciją naudojantis Asociacijos informacijos šaltiniais, duomenų bazėmis, tyrimais ir kitais ištekliais;
 • didinti savo prekinio ženklo žinomumą nacionaliniame ir tarptautiniame lygyje;
 • prisidėti prie aktyvios ir profesionalios industrijos bendruomenės telkimo.

Studentų dalyvavimas LKRA veikloje

 

 

Studentai, studijuojantys bet kurioje šalies ar užsienio aukštojoje mokykloje, nedirbantys nuolatinio darbo konferencijų ir renginių industrijoje, gali prisidėti prie Asociacijos veiklos ir tapti bendruomenės dalimi. Studentai dalyvaujantys Asociacijos veikloje negali balsuoti ir būti renkami į Asociacijos valdybą, tačiau naudojasi šiomis naudomis:

 • plėsti ilgalaikius ryšius nuolatiniuose Asociacijos renginiuose;
 • kelti profesinę kvalifikaciją susitinkant su industrijos ekspertais ir dalyvaujant savanorystės programoje;
 • gauti naujausią informaciją naudojantis Asociacijos informaciniais; šaltiniais, duomenų bazėmis, tyrimais ir kitais ištekliais
 • planuoti savo ateitį dalyvaujant mentorystės programoje.

METINIAI NARIO MOKESČIAI

 

 • Juridiniai asmenys – 400 EUR
 • Fiziniai asmenys – 150 EUR
 • Mokymo įstaigos – 150 EUR

MOKESTIS STUDENTAMS

 

Studentams suteikiama galimybė dalyvauti LKRA veikloje sumokant 30 EUR metinį mokestį.

Tapkite nariu