Pranešimai

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 2021

 

Asociacijos nariai yra kviečiami į visuotinį narių susirinkimą šių metų vasario 24 d. 10:00.
Numatoma susirinkimko darbotvarkė:

– LKRA veiklos ataskaitos patvirtinimas

– LKRA finansinės atskaitomybės patvirtinimas

– Naujo LKRA Valdybos nario rinkimai

Visi nariai kvietimus į susirinkimą, veiklos ir finasines ataskaitas bei renginio nuorodą gaus el. paštu.

LKRA Valdyba